Skip to Content

30 tot 40% meer Belgen met hartfalen tegen 2030

Vandaag is het internationale dag van hartfalen

In België lijden ongeveer 200.000 mensen aan hartfalen. Iedere dag worden circa 40 nieuwe gevallen ontdekt. Door de vergrijzing zal dat aantal nog toenemen: tegen 2030 zullen er 30 tot 40 procent meer mensen met hartfalen zijn. Een gezonde levenswijze kan veel ziekten voorkomen, ook hartfalen. De dienst hart- en vaatziekten van UZ Leuven geeft daarom vandaag op 9 mei, de internationale dag van hartfalen, meer informatie over de ziekte en doet een oproep aan de Belgische overheid om de financiering van hartfalenzorg te optimaliseren. 

Preventie

Hartfalen is een chronische, progressieve aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed rondpompt om alle organen en weefsels van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. Hartfalen kan leiden tot een verlaagde zelfredzaamheid en een verhoogde kans op opname in een verzorgingsinstelling. Bij 65-plussers is hartfalen zelfs één van de meest voorkomende oorzaken van hospitalisatie en overlijden. De situatie vraagt dus om actie. Amper één op de vier Belgen weet echter wat hartfalen is en slechts één op de tien kan de risicofactoren opnoemen. Daarom zet de dienst hart- en vaatziekten van UZ Leuven op 9 mei hartfalen en de preventie ervan in de kijker.

Charter

Hartfalen is niet alleen een belangrijke oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte, maar brengt ook een economische uitdaging voor de gezondheidszorg met zich mee. Het ziektecijfer en de kosten van hartfalen zijn van dezelfde grootteorde als die van kanker. UZ Leuven doet dan ook een oproep aan de Belgische overheid om zich te buigen over de optimalisatie van preventie, screening, diagnose, behandeling en financiering van de middelen die nodig zijn om de hartfalenzorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Aan de infostand in UZ Leuven is er de mogelijkheid om die oproep te steunen en het charter te tekenen.

Iedereen kan het onderzoek naar hart- en vaatziekten aan UZ Leuven en de KU Leuven ook steunen via een donatie aan het Healthy Heart Fund. Meer info: www.healthyheart.be en www.facebook.com/healthyheartfund.

Meer info over hartfalen

Hartfalen kan verschillende oorzaken hebben: vernauwingen van de kransslagaders, aantasting van de hartkleppen, hartritmestoornissen en aantasting van de hartspier zelf. In het beginstadium blijft hartfalen vaak onopgemerkt, maar naarmate de aandoening evolueert, treden er klachten op zoals kortademigheid, vermoeidheid en gezwollen enkels en voeten. Daardoor daalt de levenskwaliteit aanzienlijk. Vooral personen vanaf 65 jaar worden door hartfalen getroffen.

Info voor de pers

Ook de pers is welkom om langs te komen of een interview te doen met een van de medewerkers van de dienst hart- en vaatziekten van UZ Leuven.

  • Wanneer? 9 mei 2016, van 12 uur tot 16 uur
  • Waar? Platform ontvangsthal, UZ Leuven campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven