80 procent slechtziendheid en blindheid te voorkomen door tijdige behandeling

Oogartsen UZ Leuven onderstrepen belang van preventieve screening ogen

15.000 mensen in ons land hebben een visuele handicap. Door de hogere levensverwachting en welvaartsziekten zoals obesitas en diabetes type 2 zal dat cijfer in de toekomst nog stijgen. Nochtans zou bij 80 procent slechtziendheid en blindheid vermeden kunnen worden door tijdige behandeling. De dienst oogziekten van UZ Leuven zet op donderdag 13 oktober met een infostand in op voorlichting en preventie. Wie dat wil, kan er zijn ogen laten controleren. 

Onwetendheid

"Beperkte kennis van oogaandoeningen bij het grote publiek leidt al te vaak tot een late diagnose, met als gevolg een verhoogde kans op slechtziendheid. 80 procent van alle gevallen van slechtziendheid en blindheid is nochtans vermijdbaar door tijdige diagnose en behandeling", stelt dokter Joachim Van Calster, oogchirurg in UZ Leuven. 

Infostand

De dienst oogziekten van het ziekenhuis zet op donderdag 13 oktober, tijdens World Sight Day, in op voorlichting en preventie. In campus Gasthuisberg geeft de dienst informatie over goede oogzorg en maakt ze mensen bewust van mogelijke oogaandoeningen, hun symptomen en gevolgen. Wie dat wil, kan er zijn ogen gratis laten controleren.

Meer info over slechtziendheid

In ons land hebben zo’n 15.000 mensen een visuele handicap. Wereldwijd zijn er maar liefst 39 miljoen blinden en 246 miljoen slechtzienden. Dat aantal neemt elk jaar toe. 85 procent van alle mensen met oogproblemen is 50 jaar of ouder.

Oogproblemen ontstaan vaak door suikerziekte, troebele ooglens, aantasting van het netvlies of te hoge oogdruk. Oogaandoeningen hebben vaak een sluipend verloop en patiënten merken ze vaak pas op als er al veel zicht verloren is. De oogarts kan dan alleen nog alles in het werk stellen om de ziekte te stabiliseren.

Goed zicht draagt in belangrijke mate bij tot de kwaliteit van je leven. Door zichtverlies boeten oogpatiënten een stuk in op hun zelfstandigheid en levenskwaliteit. Ze verliezen soms hun werk, hun hobby’s en sociale leven. Patiënten met een vergevorderd oogprobleem zijn hulpbehoevender en hebben een grotere kans op ongevallen en depressie. 

Info voor de pers

Ook de pers is welkom om langs te komen tijdens de infostand en een interview te doen met een van de medewerkers van de dienst oogziekten.

  • Wanneer? Donderdag 13 oktober van 11 tot 16 uur
  • Waar? Platform ontvangsthal, UZ Leuven campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
Contacteer ons
Over UZ Leuven

Al meer dan tachtig jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit van alle patiëntengroepen en aandacht voor de mens achter de patiënt staat voorop. Met 1.879 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis in België: 9.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van klinische kwalitatieve patiëntenzorg, innovatief onderzoek en academisch onderwijs. UZ Leuven behaalde als eerste Belgische ziekenhuis het internationale JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven