Skip to Content

Eerste patiënt met draadloze minipacemaker in België

Cardiologen van UZ Leuven hebben voor het eerst in België de kleinste draadloze pacemaker ter wereld ingebracht bij een hartpatiënt. De pacemaker ter grootte van het topje van een pink wordt op een totaal andere manier ingebracht dan een conventionele pacemaker, zonder chirurgie. Via een katheter in de lies wordt het apparaatje rechtstreeks in de hartkamer geplaatst.

Cardiologen van UZ Leuven hebben voor het eerst in België de kleinste draadloze pacemaker ter wereld ingebracht bij een hartpatiënt. De pacemaker ter grootte van het topje van een pink wordt op een totaal andere manier ingebracht dan een conventionele pacemaker, zonder chirurgie. Via een katheter in de lies wordt het apparaatje rechtstreeks in de hartkamer geplaatst.

Cardiologen van UZ Leuven hebben voor het eerst in België de kleinste draadloze pacemaker ter wereld ingebracht bij een hartpatiënt. De pacemaker ter grootte van het topje van een pink wordt op een totaal andere manier ingebracht dan een conventionele pacemaker, zonder chirurgie. Via een katheter in de lies wordt het apparaatje rechtstreeks in de hartkamer geplaatst. De operatie duurde een uur en de 81-jarige patiënt stelt het goed.

De klassieke manier om een pacemaker in te brengen was de laatste dertig jaar niet meer veranderd: om het hart te stimuleren plaatst men onder de huid een toestel ter hoogte van de schouder. Vanuit dat toestel vertrekken een of meerdere elektrische draden, de zogenaamde ‘leads’, naar het hart. Die draden geven elektrische impulsen aan het hart. Hoewel de conventionele pacemakers nog steeds een uitstekende reputatie hebben, vormen de draden het zwakke punt van de klassieke technologie.  

De nieuwe technologie wordt dan ook als een mogelijke medische doorbraak gezien. Niet alleen is de pacemaker zelf tien keer kleiner, ook het inbrengen gebeurt op een heel nieuwe manier. De arts brengt met een lange katheter het apparaatje via een bloedvat in de lies tot in de hartkamer. In tegenstelling tot een traditionele pacemaker komt deze ultrakleine pacemaker met kleine weerhaakjes rechtstreeks in het hart te zitten: er is geen draad meer nodig. 

Voordelen

De nieuwe technologie heeft een aantal mogelijke voordelen voor de patiënt, zowel tijdens als na de ingreep. Omdat de pacemaker kleiner is en geen draden nodig heeft, verwachten artsen op lange termijn minder kans op complicaties. De draden van de conventionele pacemaker geven bij vijf tot twaalf procent van de patiënten kans op verwikkelingen, zoals klaplong, het loskomen van de draden of technische defecten.

Na een traditionele ingreep moet een patiënt enkele weken de bewegingen van zijn arm beperken om ingroei van de draden mogelijk te maken. Bij de nieuwe technologie kan de patiënt de dag zelf, zes uur nadat hij wakker is, bewegen zonder beperkingen. Bovendien is de nieuwe pacemaker niet zichtbaar onder de huid omdat hij in het hart zit.

Veelbelovende technologie

Artsen in UZ Leuven maakten gebruikt van een Micra Transcatheter Pacing System van de firma Medtronic. De ontwikkelingsfase van die minipacemaker is zopas afgelopen. Een eerste studie bij 140 patiënten gaf uitstekende resultaten. Een tweede studiefase bij 780 patiënten in vijftig medische centra zal de efficiëntie en veiligheid van de Micra-pacemaker verder evalueren. 

De dienst hart- en vaatziekten van UZ Leuven gelooft alvast in de nieuwe, veelbelovende technologie. Om de artsen verder ervaring te laten opdoen met de techniek, neemt het team dat ritmestoornissen behandelt binnen UZ Leuven voorlopig de kosten van een beperkt aantal implantaties voor zijn rekening. De ingreep wordt in België namelijk nog niet terugbetaald. Dokter Christophe Garweg, cardioloog-elektrofysioloog, volgde een opleiding om de technologie te leren gebruiken. Samen met zijn collega prof. dr. Joris Ector voerde dokter Garweg als eerste in België de ingreep uit. In Frankrijk, Nederland en Duitsland wordt de technologie sinds begin dit jaar met succes gebruikt. 

De minipacemaker kan enkel gebruikt worden bij patiënten die in aanmerking komen voor een eenkamerpacemaker. 

Pacemaker?

Bradycardie is een hartritmestoornis gekenmerkt door een traag of onregelmatig hartritme. Wanneer het hartritme te traag wordt, is het hart niet meer in staat om voldoende zuurstofrijk bloed naar het lichaam te pompen. Dat kan duizeligheid, vermoeidheid, kortademigheid of verlies van bewustzijn veroorzaken. Pacemakers zijn dan de gepaste behandeling: door elektrische impulsen naar het hart te sturen, gaat het hart weer sneller kloppen.

Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven