Skip to Content

Grootschalig Europees project opgestart om type 1-diabetes beter te begrijpen en te verslaan

Europese wetenschappers slaan de handen in elkaar om tot een beter begrip van de aandoening te komen en zo adequater te kunnen optreden.

Adequate behandeling

Professor Mathieu: “Type 1-diabetes kan zich op elke leeftijd manifesteren, maar vooral kinderen en jongvolwassenen worden getroffen. Wat zijn de uitlokkende factoren en welke elementen spelen een rol in de evolutie van de aandoening? Dat zijn vragen waarop we voorlopig nog geen definitieve antwoorden hebben. Ze zijn evenwel belangrijk als we de aandoening adequater willen behandelen. Hoewel type 1-diabetes minder frequent is dan type 2, gaat het wereldwijd wel nog altijd over 17 miljoen patiënten.”

Consortium

Om belangrijke vorderingen te maken in het onderzoek is het essentieel om de krachten te bundelen. INNODIA is een consortium van 33 Europese partners. Daarbij ook 26 academische centra waaronder KU Leuven/UZ Leuven. Het consortium streeft naar een concrete vooruitgang op vlak van voorspellen, ontwikkelen, evalueren en voorkomen van type 1-diabetes. Dat gebeurt aan de hand van nieuwe tools, waaronder biomerkers, ziektemodellen en klinische studieparadigma’s. Er komt onder andere een geïntegreerde database voor de verwerking van data van klinische en experimentele bronnen. Ook wordt het mogelijk om met de database interacties tussen fenotype, genetische, immune en metabolische paden in kaart te brengen en te modelleren.

Professor Mathieu: “INNODIA verenigt een dreamteam van fundamenteel, translationeel en klinisch academische onderzoekers, en de belangrijkste farmaceutische bedrijven actief in het diabetesonderzoek.”

Budget

INNODIA kan rekenen op een budget van 36,5 miljoen euro, onder andere afkomstig van het Innovative Medicines Initiative (IMI), een partnerschap van de Europese Unie, de Europese farmaceutische industrie, en twee Amerikaanse Charity Foundations. 

Contacteer ons
dr. Lut Overbergh Onderzoeker departement Klinische en Experimentele Endocrinologie, KU Leuven
prof. dr. Chantal Mathieu Diensthoofd endocrinologie, UZ Leuven
dr. Lut Overbergh Onderzoeker departement Klinische en Experimentele Endocrinologie, KU Leuven
prof. dr. Chantal Mathieu Diensthoofd endocrinologie, UZ Leuven
Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven