Skip to Content

Leuvens zorgcentrum voor slachtoffers seksueel geweld opent eind 2021

Campus Gasthuisberg wordt locatie voor een van de zeven nieuwe zorgcentra

Eind 2021 opent in UZ Leuven campus Gasthuisberg een zorgcentrum na seksueel geweld. Dat werd zopas bevestigd door de ondertekening van een overeenkomst met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het Leuvense centrum is een van de zeven nieuwe zorgcentra na seksueel geweld in België, die de drie bestaande centra zullen aanvullen.

Elk slachtoffer van seksueel geweld kan zich in het nieuwe centrum aanmelden. “We richten ons specifiek op seksueel geweld, niet op partnergeweld in het algemeen. Verder focussen we in de eerste plaats op slachtoffers van acuut geweld, maar slachtoffers van oudere feiten kunnen zich uiteraard ook aanmelden”, zegt dokter Joke Wuestenbergs, tijdelijk medisch coördinator van het zorgcentrum na seksueel geweld in UZ Leuven. Dokter Wuestenbergs werkte ook al mee bij de opstart van de bestaande centra.

Totaalpakket

Het centrum biedt een totaalpakket van zorg voor slachtoffers. “De slachtoffers worden opgevangen door forensisch verpleegkundigen. Die bieden zowel forensische, medische als eerste psychologische zorg. Gespecialiseerde psychologische hulp wordt geboden door de psychologen die verbonden zijn aan het centrum. Ook de politie werkt mee. Als ze dat willen, kunnen slachtoffers in het centrum klacht neerleggen. De politie komt dan naar het centrum om de verklaring af te nemen. We volgen de slachtoffers ook verder op na de eerste aanmelding: we nemen op bepaalde tijdstippen contact op om te kijken hoe het gaat, ze kunnen een psycholoog in het centrum blijven bezoeken en we verwijzen zo nodig door naar andere kanalen”, zegt dokter Wuestenbergs.

Een centrum voor elk slachtoffer

De bedoeling is dat elk slachtoffer van seksueel geweld in de zorgcentra terechtkan. De capaciteit van het centrum kan ook meegroeien met het aantal slachtoffers. Momenteel is de spoedgevallendienst van UZ Leuven al uitgerust met seksuele agressie-kits voor de eerste opvang van slachtoffers van acuut seksueel geweld. “Maar dat zijn alleen slachtoffers die klacht willen neerleggen bij de politie”, zegt dokter Wuestenbergs. “Met dit nieuwe centrum willen we iedereen helpen, los van een eventuele klacht.”

Opening in 2021

Het zorgcentrum na seksueel geweld zal opengaan eind 2021. Het komende jaar wordt er geïnvesteerd in de inrichting van de locatie, het aanwerven en opleiden van medewerkers en de afstemming met de drie andere belangrijke partners, het parket van Leuven, de politie van Leuven en de stad Leuven.

Stad Leuven kijkt uit naar de komst van het zorgcentrum. “We hebben de voorbije jaren sterke samenwerkingen op poten gezet voor familiaal en seksueel geweld met onder meer de politie, CAW Oost-Brabant en het parket van Leuven. De ketenaanpak is een belangrijk onderdeel van die samenwerking”, reageert Leuvens schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie. “De komst van dit zorgcentrum zal die werking alleen maar versterken. We stemmen de komende maanden de werking van het centrum concreet af met UZ Leuven.”

Zorgcentra na seksueel geweld in België

Sinds 2017 is er in elk landsdeel al één zorgcentrum na seksueel geweld, namelijk in Gent, Brussel en Luik. De zorgcentra kwamen er naar aanleiding van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, dat stelt dat elk land dergelijke centra moet opzetten. De drie bestaande centra werden als proefproject opgestart. Intussen is duidelijk geworden dat ze goed werk leveren en werd beslist om in 2021 drie nieuwe centra te openen in Leuven, Antwerpen en Charleroi. In 2022 komen daar nog eens vier centra bij, waardoor bijna elk arrondissement een centrum na seksueel geweld zal hebben.

Contacteer ons
communicatie UZ Leuven UZ Leuven
Lies Corneillie Schepen van gelijke kansen stad Leuven
communicatie UZ Leuven UZ Leuven
Lies Corneillie Schepen van gelijke kansen stad Leuven
Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven