Leuvense chirurgen transplanteren vier organen tijdens één ingreep bij peuter

Belgische primeur: transplantatiechirurgen in UZ Leuven vervangen alle buikorganen bij peuter

Een team van artsen in UZ Leuven heeft onlangs voor het eerst in België alle abdominale organen vervangen bij een peuter: zowel de maag, lever, pancreas als dunne darm werden in een keer getransplanteerd. De zeldzame en ingrijpende operatie is voor sommige patiënten de enige levensreddende optie. De jonge patiënt werd succesvol geopereerd en stelt het goed.

Belgische en Eurotransplant primeur

Een transplantatie van alle abdominale organen, ook wel een multiviscerale transplantatie genoemd, wordt toegepast als meerdere buikorganen falen en dus vervangen moeten worden door gezonde organen. Deze ingreep is ook een behandeloptie bij patiënten met uitgebreide trombose van de buikvaten of bij bepaalde tumoren.

Deze multiviscerale transplantatie bij een peuter is overigens ook een primeur binnen Eurotransplant, waar acht landen onder vallen: Oostenrijk, België, Kroatië, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Slovenië.

Complexe procedure

Een transplantatie waarbij alle abdominale organen vervangen worden, vereist een intense samenwerking tussen specialisten van verschillende disciplines en afdelingen: transplantatiechirurgen, gespecialiseerde anesthesisten en intensivisten, interventionele radiologen, perfusionisten, specialisten maag-, darm- en leverziekten, kinderartsen, en transplantatiecoördinatoren en -verpleegkundigen.

Wanneer een geschikte donor zich aandient, is het in eerste instantie belangrijk dat dit multidisciplinaire team op korte termijn op de been gebracht wordt. Vervolgens opereren twee chirurgische teams tegelijkertijd de donor, die vaak in het buitenland gevonden wordt, en de ontvanger om zo de bewaarperiode te verkorten. Vooral darmen moeten heel snel van het ene naar het andere lichaam kunnen gaan. De invasieve operatie houdt ook grote risico’s in voor de hart- en bloedvaten en het metabolisme van de patiënt, vooral tijdens het wegnemen van de zieke organen en bij het terug laten doorbloeden van de nieuwe organen na hun implantatie. Na de transplantatie wordt de patiënt levenslang opgevolgd.

Prof. dr. Jacques Pirenne, diensthoofd abdominale transplantatiechirurgie in UZ Leuven: “De organisatie van een multiviscerale transplantatie is uitdagend: we mobiliseren op zeer korte termijn en soms in het midden van de nacht verschillende ploegen en specialisten. We zijn dan ook blij te melden dat de jonge patiënt het goed stelt en opnieuw normaal kan eten.”

Multiviscerale transplantaties in UZ Leuven

In UZ Leuven werden eerder al negen gelijkaardige multiviscerale transplantaties, elf gecombineerde lever-pancreas-darm transplantaties (zonder de maag) en negen geïsoleerde darmtransplantaties uitgevoerd bij volwassenen en kinderen. Darmen zijn bijzonder gevoelig voor afstoting, maar de gelijktijdige transplantatie van de lever met de dunne darm (zoals in het geval van deze jonge patiënt) en de standaard toepassing van een speciaal daarvoor ontworpen protocol verbeteren de uitkomst. De 5-jaarsoverleving van patiënten is 80%, vergelijkbaar met andere orgaantransplantaties.

UZ Leuven is ondertussen een internationaal referentiecentrum geworden voor de behandeling van patiënten met darmfalen en voor darmtransplantatie. Zes jaar geleden werd het Leuven Intestinal Failure and Transplantation Center (LIFT) opgericht, een uniek multidisciplinair evaluatie- en behandelingscentrum voor patiënten met darmfalen. Onder leiding van prof. dr. Tim Vanuytsel (gastro-enteroloog), prof. dr. Laurens Ceulemans en prof. dr. Jacques Pirenne (transplantatiechirurgen) stimuleert het centrum Leuvense gastro-enterologen, abdominale chirurgen en transplantatiechirurgen om samen onderzoek uit te voeren naar grensverleggende behandelingsmethodes.

communicatie UZ Leuven UZ Leuven

 

Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven