Skip to Content

Minimaal invasieve kijkoperatie is de toekomst van complexe pancreaschirurgie

UZ Leuven erkend als expertisecentrum complexe pancreaschirurgie

Vanaf 1 juli 2019 mogen alleen ziekenhuizen die minstens twintig complexe pancreasoperaties per jaar doen, die ingrepen nog uitvoeren. Bijna een kwart van de ongeveer 700 Belgische patiënten die een complexe, maar levensreddende pancreasoperatie nodig hebben om hun kanker of tumor te genezen, vinden de weg naar UZ Leuven. In UZ Leuven gebeurden in 2018 135 operaties van het meest complexe type. Daarmee is Leuven het enige centrum dat meer dan 100 van die operaties uitvoerde. Bovendien wordt het grootste deel van die operaties in UZ Leuven minimaal invasief via een kijkoperatie uitgevoerd. Dat zorgt voor een beter resultaat voor de patiënt. Het overlijdensrisico binnen de 90 dagen door complicaties na complexe pancreaschirurgie ligt in België op 7,8 procent. In UZ Leuven is dat risico ruim drie keer lager. Daarmee behoort het Leuvense ziekenhuis tot de wereldtop.

Complexe ingreep via kijkoperatie

Dankzij moderne technologieën en nieuwe operatietechnieken, wint de behandeling van pancreaskanker via een kijkoperatie in expertcentra terrein. Terwijl in 2016 ongeveer 4 op 10 complexe pancreasoperaties in UZ Leuven via een kijkoperatie gebeurden, werden in het voorbije halfjaar bijna al die operaties via die methode uitgevoerd (ruim 96 procent).

Pancreaschirurg prof. dr. Baki Topal: “De toekomst van pancreasoperaties ligt in de minimaal invasieve kijkoperatie. In ervaren handen heeft pancreaschirurgie met een kijkoperatie opvallende voordelen voor de patiënt: minder bloedverlies, minder complicaties, een sneller herstel en een kortere ligduur in het ziekenhuis. De uitstekende oncologische resultaten blijven daarbij bovendien behouden. Van de 213 patiënten die in de afgelopen drie jaar in UZ Leuven een Whipple-operatie met een kijkoperatie ondergingen, zijn er twee overleden. Dat zijn er uiteraard nog altijd twee te veel, maar het brengt het sterfterisico na die complexe operatie op minder dan 1 procent. Dat is acht keer lager dan het nationale gemiddelde. Ons streefdoel is om het sterfterisico na pancreasoperaties op nul te brengen."

Inzetten op innovatie

UZ Leuven zet continu in op vernieuwing. In 2013 heeft een grootschalige studie onder leiding van UZ Leuven aangetoond dat via de klassieke openbuikingreep een nieuwe reconstructiemethode van de Whipple-operatie tot beduidend minder complicaties leidt.  Ondertussen hebben wereldwijd veel andere ziekenhuizen die operatiemethode overgenomen. De voorbije jaren heeft UZ Leuven diezelfde methode geoptimaliseerd voor de minimaal invasieve Whipple-kijkoperatie. Het ziekenhuis past die vandaag systematisch toe met uitstekende resultaten en met een halvering van het aantal ligdagen in het ziekenhuis, van 21 naar 11 dagen, als gevolg.  

Focus op versneld herstel

Naast sterk verhoogde overlevingskansen, een laag risico op complicaties en een versneld herstel, besteedt UZ Leuven ook zoveel mogelijk aandacht aan patiëntencomfort en -tevredenheid. In het kader van het innovatieve ERAMIP-programma ondersteunt een sterk zorgteam patiënten om hen al op de dag na hun pancreasoperatie te laten eten, te mobiliseren, te laten stappen en zelfstandig te laten functioneren. Die aanpak helpt patiënten om snel terug te keren naar hun vertrouwde thuisomgeving, waar ze verder kunnen herstellen.

Bovendien zal het team van prof.dr. Baki Topal op korte termijn starten met een testproject rond teleconsultatie. Via teleconsultatie kan het zorgteam doorlopend communiceren met patiënten die kort na hun operatie het ziekenhuis hebben verlaten. Op die manier zullen eventuele problemen of bezorgdheden snel herkend en opgelost kunnen worden, zonder dat patiënten naar het ziekenhuis moeten komen.

Expertisecentrum complexe pancreaschirurgie

Vanaf 1 juli is UZ Leuven erkend als expertisecentrum complexe pancreaschirurgie. Pancreaschirurg prof. dr. Baki Topal pleit er al lang voor dat in het belang van de patiënten werk gemaakt zou moeten worden van centralisatie van de zorg. “Alleen artsen en ziekenhuizen die jaarlijks een minimumdrempel halen, kunnen zo'n complexe operaties goed uitvoeren. Dat heeft een grote impact op de overlevingskansen van de patiënt. Het bundelen van de zorg in expertisecentra complexe pancreaschirurgie zal de kwaliteit van deze ingrepen verbeteren.De publieke rapportering van de resultaten door de centra en door de overheid is van groot belang, zodat patiënten goed geïnformeerd worden en zo kunnen beslissen in welk ziekenhuis zij een complexe pancreasingreep willen laten uitvoeren."

Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven