Skip to Content

Mobiele app voor diabetes type 2 aangepast aan nieuwe terugbetalingsvoorwaarden

Diabetesgids op smartphone voor zorgverleners krijgt update

Om artsen en verpleegkundigen wegwijs te maken in de overweldigend grote keuze van geneesmiddelen, ontwikkelde UZ Leuven een mobiele app met de naam T2D Helper. De app kreeg zopas een update op basis van de nieuwe Belgische terugbetalingscriteria en houdt rekening met de nieuwe evidence-based wetenschappelijke literatuur over de aanpak van diabetes type 2.

Sinds 1 juli 2019 gelden in België nieuwe terugbetalingsvoorwaarden voor glucoseverlagende medicatie voor patiënten met diabetes type 2. Endocrinologen waren al langer vragende partij om meer patiënten de juiste geneesmiddelen te kunnen voorschrijven. Daarnaast veranderde vorig jaar ook de aanpak voor zorgverleners: in oktober 2018 stelden de twee grootste diabetesorganisaties ter wereld, de American Diabetes Association en de European Association for the Study of Diabetes, hun nieuwe richtlijnen voor om hyperglycemie of een te hoge bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes type 2 onder controle te krijgen. Vijf Amerikaanse en vijf Europese diabetesexperts werden aangesteld om voor artsen duidelijkheid te scheppen over het gebruik van medicijnen voor de behandeling van diabetes type 2. Nieuw daarbij is dat elke aanbeveling gebaseerd is op evidencebased feiten uit de vakliteratuur en gerandomiseerde klinische patiëntenstudies.  

Het nieuwe internationale stappenplan is patiëntgericht en wil vooral acute en chronische diabetesverwikkelingen vermijden en de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Wie hartpatiënt is of kans maakt op zwaarlijvigheid, krijgt andere medicatie voorgeschreven dan wie een goede gezondheid heeft. Ook met de levensstijl of financiële draagkracht van een patiënt houdt het nieuwe stappenplan rekening.

Prof. dr. Chantal Mathieu, endocrinoloog in UZ Leuven, is een van de co-auteurs van de nieuwe richtlijnen: “Er bestaan ontzettend veel medicijnen voor diabetes type 2. Artsen zien door de bomen het bos niet meer. Waar de vorige aanbevelingen een keuzemenu voorschreven, zijn het nu duidelijke richtlijnen die uitgaan van wat de diabetespatiënt het meest nodig heeft.”

Slimme filterfunctie

De nieuwe richtlijnen zijn nu ook verwerkt in de T2D-app voor zorgverleners. De eerste versie van die mobiele app werd gelanceerd in november 2017. De app, die enkel op de smartphone of ipad te consulteren is, is bedoeld als ondersteunend instrument voor artsen en verpleegkundigen bij de keuze van de glucose-verlagende behandeling voor patiënten met type 2 diabetes. De app werd in het eerste levensjaar ongeveer 2 500 keer geconsulteerd door zorgverleners. Verwacht wordt dat met de nieuwe update dat aantal nog zal stijgen.

Prof. dr. Ann Mertens, kliniekhoofd endocrinologie UZ Leuven: “De app maakt gebruik van een slimme filterfunctie die rekening houdt met de aanwezigheid van atherosclerotisch hartlijden, hartfalen of chronisch nierlijden. Daarnaast kan de specialist, huisarts of verpleegkundige ook andere risicofactoren in rekening brengen bij de keuze van glucose-verlagende therapie, zoals nierfunctiebeperking en het vermijden van hypoglycemie of gewichtstoename. Met een simpele zoekfunctie toont de app welke medicatie voor je patiënt het meest geschikt is en welke voortaan terugbetaald worden.”

De update van de T2D Helper geeft de zorgverlener een hulpmiddel om de soms ingewikkelde terugbetalingscriteria op een gebruiksvriendelijke manier te kunnen toepassen en tegelijkertijd de meest aangewezen behandeling voor de type 2-diabetespatiënt te kunnen voorstellen. Uiteindelijk neemt de zorgverlener zelf de definitieve beslissing bij de keuze van de glucose-verlagende behandeling.

De app kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking tussen de endocrinologen en informatici van UZ Leuven. Artsen kunnen de app gratis downloaden in de App Store voor de iOS-versie en via de Google Play Store voor de Androidversie.

Contacteer ons
communicatie UZ Leuven UZ Leuven
communicatie UZ Leuven UZ Leuven
Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven