Skip to Content

Netwerkvorming centraal in patiëntenzorg

Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven: al 15 jaar samen werken aan kwaliteitsverbetering

Het is duidelijk dat de huidige geneeskunde niet meer zonder samenwerking kan. Dat blijkt ook uit de groei van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven. 15 jaar geleden gestart als een verwijsnetwerk met 10 leden is het netwerk intussen geëvolueerd naar een kwaliteitsnetwerk met 31 ziekenhuizen, dat zich toespitst op kennisdelen en belangenverdediging.
 

Delen van best practices

Meer dan ooit staat netwerkvorming centraal in patiëntenzorg. Kwaliteitsverbetering door het delen van de kennis en de expertise werd door de jaren heen de leuze van VznkuL. De 31 ziekenhuizen die lid zijn van het VznkuL krijgen de kans om in  werkgroepen, die focussen op een breed gamma aan thema's relevant voor een ziekenhuisomgeving, iemand af te vaardigen. De werkgroepleden delen in een veilige omgeving en in een sfeer van vertrouwen de kennis aanwezig in de verschillende ziekenhuizen en leren zo van elkaar. Door het delen van best practices wil het netwerk de variabiliteit tussen de leden verminderen en de mediaan laten evolueren in de juiste richting. Daarnaast verzamelen en vergelijken de werkgroepen ook indicatoren. Nu de overheid er alsmaar meer op aandringt om de kwaliteit binnen het ziekenhuis aantoonbaar te maken, is het interessant om de analyse van gegevens eerst in de veilige omgeving van het netwerk te doen.

Klinische netwerkprojecten

Sinds de aanstelling van een medisch coördinator in het coördinatieteam in 2010 heeft het netwerk ook meer visibiliteit gekregen bij de artsen. Er lopen verschillende klinische netwerkprojecten. Prof. dr. Caroline Weltens, medisch coördinator, licht toe: "Er is bijvoorbeeld met de orthopedisten, neurochirurgen en fysische geneesheren van het VznkuL een protocol ontwikkeld om patiënten met niet-traumatische lagerugpijn op een uniforme kwaliteitsvolle manier te diagnosticeren en te behandelen, ongeacht de discipline van de arts bij wie de patiënt zich aanmeldt. In een ander project werden kwaliteitsindicatoren voor oppervlakkige blaastumoren ontwikkeld. Een geautomatiseerd operatieverslag ontstond via een gestructureerd rapport waarbij een aantal parameters na de operatie ingevuld werden. Deze parameters worden tevens gebruikt om kwaliteitsindicatoren te meten. Ondertussen heeft de groep de grootste Europese databank rond oppervlakkige blaastumoren met meer dan 1.000 patiënten. De resultaten van de benchmark zullen gebruikt worden voor verbeteracties, maar ook voor een kritische analyse en update van de bestaande richtlijnen. En zo zijn er nog heel wat andere voorbeelden.”

Belangenverdediging

Op vraag van de leden werden de statuten in 2014 aangepast met een nieuwe doelstelling. Prof. dr. Dirk De Ridder, strategisch coördinator: "De gemeenschappelijke belangen verdedigen van de leden ten opzichte van derden is een recente ontwikkeling binnen het netwerk. We moeten durven naar buiten komen met standpunten gedragen door onze leden om het gezondheidszorgbeleid mee vorm te geven. Het VznkuL vertegenwoordigt immers 55  procent van de Vlaamse ziekenhuisbedden, en 30 procent van de Belgische. Binnen het VznkuL worden gegevens onderling gedeeld. Met deze gegevens kunnen we standpunten objectief stofferen. Een voorbeeld waar we de stem van het Vznkul hebben laten klinken, is bij de classificatie en aanpak van zeldzame ziekten. De behandeling van zeldzame ziekten is complex. Het VznkuL heeft na de publicatie van het Koninklijk Besluit op de zeldzame ziekten een duidelijke visie ontwikkeld over de rol van de regionale functies en de referentiefuncties in de opvolging van zeldzame ziekten. Het VznkuL stelde een functionele classificatie voor, complementair aan de classificatie per pathologie of pathologiegroep. Op die wijze kon ook de relatie tussen de regionale specialisten en de universitaire teams en hun eigen verantwoordelijkheid beter beschreven worden."

15 jaar VznkuL zal niet onopgemerkt voorbijgaan: een lustrumsymposium op 23 februari wil terugblikken en vooruitkijken en het interessante lustrumboek doet in een mooie uitgave de werking, de doelstellingen en de strategie van VznkuL met getuigenissen en interviews uit de doeken.

Netwerkleden: AZ Damiaan, AZ Delta, AZ Diest, AZ Glorieux, AZ Groeninge, AZ Herentals, AZ Maria Middelares, AZ Sint-Blasius, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Jozef Malle, AZ Sint-LucasBrugge, AZ Sint-Maarten, AZ Sint-Rembert, AZ Turnhout, AZ Vesalius, Heilig Hartziekenhuis Mol, Imeldaziekenhuis, Jan Yperman Ziekenhuis, Jessa Ziekenhuis, Mariaziekenhuis,Nationaal Multiple Sclerose Centrum, O.L.V. van Lourdes, OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, Sint-Franciskusziekenhuis, Sint-Trudo Ziekenhuis, Sint-Vincentiusziekenhuis, UZ Leuven, Ziekenhuis Maas en Kempen, Ziekenhuis Oost-Limburg

Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven