Skip to Content

Nieuw onderzoek verdeelt darmkanker in vier subtypes

Darmkanker kan volgens recent onderzoek onderverdeeld worden in vier subtypen die elk een andere biologie en prognose hebben. 87 procent van de onderzochte stalen van darmkankerpatiënten past binnen een van de subtypen.

Darmkanker kan volgens recent onderzoek onderverdeeld worden in vier subtypen die elk een andere biologie en prognose hebben. 87 procent van de onderzochte stalen van darmkankerpatiënten past binnen een van de subtypen.

Met die kennis over darmkanker kunnen artsen in de toekomst beter bepalen welke behandeling het meeste kans op succes heeft voor de patiënt en kunnen er nieuwe therapieën ontwikkeld worden.

Prof. dr. Sabine Tejpar, gespecialiseerd in maag- en darmkanker in UZ Leuven, was betrokken bij de internationale samenwerking van onderzoekers die de studie uitvoerden. Ze beschrijft het probleem van darmkanker. “We noemen kanker aan de darmen altijd darmkanker, maar eigenlijk bestaat darmkanker uit verschillende soorten. Het idee om darmkanker als een geheel te bekijken en behandelen is dus onjuist en moeten we achterwege laten.”

Krachten bundelen

Ondanks verschillende pogingen is de classificatie van darmkanker nooit eerder gemaakt. “De laatste jaren zijn er al onderzoekers geweest die, op basis van genexpressie, subtypen wilden identificeren en classificeren. Maar ze werkten apart met verschillende reeksen en data, en dus ook met verschillende resultaten”, aldus prof. dr. Sabine Tejpar.

“De ‘onenigheid’ over de classificatie van darmkanker verhinderde een echte doorbraak. Daarom bundelden onderzoekers en artsen hun krachten. Op die manier beschikten ze over meer data en meer stalen, maar ook expertise en ervaringen werden gedeeld.”

Vier subtypen

De onderzoekers verzamelden ongeveer 4 000 stalen van patiënten met darmkanker en analyseerde die op basis van genexpressie. Prof. dr. Sabine Tejpar: “Verschillende werkgroepen beschreven de stalen en bepaalde stalen vertoonden eenzelfde structuur – dat betekent dat die stalen een identieke genexpressie hadden. We merkten dat de verschillende werkgroepen dezelfde subtypen beschreven. Op basis van die classificaties bereiken we een consensus.”

Het onderzoek beschrijft vier subtypen, CMS of ‘consensus molecular subtypes’: CMS 1, CMS 2, CMS 3 en CMS 4. Deze subtypen hebben elk een andere opbouw en andere kenmerken. 87 procent van alle stalen past binnen een van de vier subtypen. De overige 13 procent heeft gemengde kenmerken, en kan gezien worden als een aparte klasse.

Verder onderzoek

Prof. dr. Sabine Tejpar besluit: “We hebben meer inzichten over darmkanker verworven. Er kunnen vier subtypen beschreven worden, die elk een andere onderliggende biologie, een andere prognose en ook een zeer verschillende respons op therapie hebben.”

“Er is dus een doorbraak, maar we willen de classificatie verderzetten. In bestaande behandelingen zullen we het effect op de verschillende subtypen evalueren. In nieuwe studies zullen we nieuwe therapieën koppelen aan de subtypen, wat kan leiden tot een preciezere behandeling voor de patiënt.” Die nieuwe studies gaan nu van start in UZ Leuven in samenwerking met een Europees netwerk van kankercentra.

Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven