Skip to Content

Onderhoudsbehandeling voor eierstokkanker ook werkzaam bij andere patiëntgroepen

Studies tonen aan dat onderhoudsbehandeling met PARP-remmers ook effectief is bij patiënten zonder afwijking in BRCA-gen

Op 19 december werden er in het toonaangevende vakblad The New England Journal of Medicine twee studies gepubliceerd waaraan prof. dr. Ignace Vergote, diensthoofd gynaecologie en verloskunde in UZ Leuven, meewerkte. Het gaat om twee fase 3-klinische studies waarbij het effect van een bestaande onderhoudsbehandeling op de overlevingskans van verschillende groepen patiënten met vergevorderde eierstokkanker werd nagegaan.

In UZ Leuven worden er jaarlijks zo’n 120 patiënten met nieuw gediagnosticeerde eierstokkanker behandeld. Ongeveer 30 procent van de patiënten heeft een afwijking in het BRCA1- of BRCA2-gen in de tumor. Na de eerste behandeling met een operatie en chemotherapie, bestaat de nog niet terugbetaalde onderhoudsbehandeling voor hen uit zogenaamde ‘PARP-remmers’. Die blokkeren de natuurlijke DNA-herstelmechanismes van kankercellen, waardoor de fouten in het DNA zich opstapelen en de tumor stopt met groeien en geleidelijk aan afsterft. Tot nu toe waren er alleen bij patiënten met een BRCA1- of BRCA2-mutatie indrukwekkende resultaten bekend.

In twee recente fase 3-studies, bekend als ENGOT-ov26/PRIMA en ENGOT-ov25/PAOLA-1, werd aangetoond dat PARP-remmers ook positieve effecten hebben op de overlevingskans van patiënten zonder BRCA-afwijkingen. De PRIMA-studie bevestigde dat de PARP-remmer niraparib de ziektevrije overleving niet alleen verlengt bij patiënten met BRCA-mutaties, maar ook bij een andere groep patiënten met verminderd DNA-herstel (homologe recombinatiedeficiëntie). Hierdoor komt meer dan de helft van de patiënten met eierstokkanker in aanmerking voor een behandeling met een PARP-remmer.  Uit de PAOLA-1-studie bleek dat de overlevingskans bij dezelfde patiëntengroepen ook sterk verhoogd wordt wanneer de PARP-remmer olaparib gecombineerd wordt met een middel dat de groei van bloedvaten onderdrukt (bevacizumab).

Terugbetaling uitbreiden

Bij alle patiënten waren de nevenwerkingen van de PARP-remmers relatief mild en aanvaardbaar, waardoor de behandeling goed verdragen werd. Er kunnen nu de nodige stappen ondernomen worden om de terugbetaling uit te breiden naar patiënten met een nieuwe diagnose van eierstokkanker en een  afwijking in de BRCA-genen of een homologe recombinatiedeficiëntie. 
    

Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven