Professor Paul Herijgers wordt nieuwe CEO UZ Leuven

Op 1 augustus 2024 wordt prof. dr. Paul Herijgers de nieuwe gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven. Hij zal de fakkel overnemen van prof. dr. Wim Robberecht, die op 31 juli 2024 zijn mandaat beëindigt en met emeritaat gaat.

Het bestuurscomité van UZ Leuven droeg professor Herijgers voor als kandidaat aan de Raad van Bestuur en de Inrichtende Overheid van de KU Leuven. De Inrichtende Overheid heeft de voordracht aanvaard en professor Herijgers aangesteld als gedelegeerd bestuurder voor een eerste periode van vijf jaar.

Professor Luc Sels, rector KU Leuven: “UZ Leuven is een van Europa’s leidende ziekenhuizen, maar ook een huis van opleiding, onderzoek en innovatie. Het is mede haar universitaire inbedding die UZ Leuven toelaat om voortdurend grenzen te verleggen en de krijtlijnen te trekken van de klinische zorg van morgen. Paul Herijgers kent beide werelden erg goed. Als hartchirurg is hij al een loopbaan lang thuis in UZ Leuven, en na een uitmuntend traject als decaan van de Faculteit Geneeskunde is hij ook goed vertrouwd met het onderwijs en onderzoek van KU Leuven. Hij is de juiste persoon om UZ Leuven naar een nog hoger niveau te tillen.”

Prof. dr. Wim Robberecht, huidig gedelegeerd bestuurder UZ Leuven: “Een rol kunnen opnemen in het leiden van een schitterend ziekenhuis als UZ Leuven, is een prachtige en uitdagende opdracht. De missie van ons ziekenhuis, samen grenzen verleggen, houdt in dat we willen zorgen voor de patiënt van vandaag én die van morgen. Dat vereist de combinatie van excellente zorg, onderzoek en onderwijs. Professor Paul Herijgers kan bogen op zijn ervaring als vermaard chirurg in ons ziekenhuis en als gedreven decaan van de faculteit geneeskunde. Hij is dus uitstekend geplaatst om de taak van gedelegeerd bestuurder op te nemen. Ik wens hem alle succes toe en ben ervan overtuigd dat hij kan rekenen op de steun van alle 10.000 gepassioneerde medewerkers van UZ Leuven.”

Prof. dr. Paul Herijgers, toekomstige gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven: “Eerst en vooral wil ik iedereen danken voor het vertrouwen. Ik geloof heel erg in een schitterende toekomst voor UZ Leuven binnen de grote KU Leuven-familie. Het enorme engagement en de expertise van de meer dan 10.000 medewerkers in het ziekenhuis zijn indrukwekkend. Ons ziekenhuis levert excellente zorg, ook voor de meest complexe aandoeningen, met een grote aandacht voor de patiënt als mens. Daarnaast willen we de gezondheidszorg van morgen voorbereiden door opleiding, onderzoek en innovatie. UZ Leuven zal zijn maatschappelijke rol opnemen door constructief samen te werken met vele actoren in Vlaanderen, België en internationaal. Samen zullen we erin slagen om ons aan te passen en oplossingen te vinden voor de gezondheidsuitdagingen van de toekomst, zodat we de meerwaarde van UZ Leuven ook in de toekomst kunnen waarborgen.”

Wie is Paul Herijgers?

  • Prof. dr. Paul Herijgers studeerde geneeskunde aan de KU Leuven, waar hij zich specialiseerde in cardiale heelkunde en zijn doctoraat behaalde. Hij is sinds 1998 medisch staflid van de dienst cardiale heelkunde in UZ Leuven en voerde onderzoek in het cardio-vasculaire domein.
  • Paul Herijgers is sinds 2016 ook aan de slag als decaan van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij werd in die functie voor een tweede maal verkozen in 2020. Als decaan voert hij het beleid samen met het faculteitsbestuur en vertegenwoordigde hij de faculteit binnen en buiten de universiteit. Hij zetelt vanuit die functie ook in het directiecomité van UZ Leuven.
  • Daarnaast is professor Herijgers verantwoordelijk voor het vaardigheidscentrum anatomie van de KU Leuven en zeer actief in het programma rond lichaamsdonatie. Hij zetelt in verschillende raden en commissies waar hij zijn deskundigheid en expertise inzet ten voordele van de faculteit en het ziekenhuis.

 

UZ Leuven pers & communicatie

 

 

 

Story image
Story image

 

 

Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven