Skip to Content

Rechtstreekse inzage in patiëntendossier voortaan mogelijk via pc of app

UZ Leuven, AZ Diest en AZ Groeninge stellen hun patiëntendossier open via mynexuzhealth

Patiënten kunnen voortaan rechtstreeks hun patiëntendossier inkijken via pc of een app op de smartphone. Met mynexuzhealth kunnen ze op een veilige manier bijvoorbeeld gevalideerde verslagen, onderzoeken, functiemetingen of labresultaten zien. Het online beschikbaar stellen van je eigen patiëntendossier is een volgende stap in het proces van patient empowerment, waarbij mensen meer betrokken zijn bij hun ziekte en zorgproces.

Dat patiënten hun patiëntendossier kunnen inkijken, is niet nieuw. Een afschrift of kopie opvragen van je medisch of verpleegkundig dossier kan al langer dan vandaag. Iedereen kan dergelijk afschrift tegen vergoeding naar huis laten opsturen, ten laatste twee weken na de aanvraag. Voortaan zullen patiënten hun patiëntendossier ook online kosteloos kunnen inkijken, tenminste als het gaat om een verslag dat is opgesteld na 15 augustus 2016. Wie als patiënt van UZ Leuven een stuk uit zijn dossier wil inkijken dat dateert van voor 15 augustus 2016, moet alsnog op de ‘oude’ manier een aanvraag doen en krijgt de gevraagde info thuis opgestuurd. Voor AZ Groeninge kan het online voor verslagen opgesteld na 17 oktober 2016, voor AZ Diest na 1 januari 2017.

Gevalideerde verslagen

Het patiëntendossier online inkijken kan via de beveiligde webtoepassing en de app mynexuzhealth. Inloggen doe je via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID. Patiënten hebben online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten. Voor AZ Groeninge zullen labresultaten en medische beelden in een latere fase volgen. Een patiënt krijgt zijn resultaat pas te zien als het gevalideerd is door de behandelende arts.

Gefaseerde aanpak

Een aantal documenten zijn voorlopig nog niet toegankelijk voor patiënten, maar zullen in latere fases zichtbaar worden. Zo kan een patiënt online nog geen verslagen of documenten zien van de dienst menselijke erfelijkheid, net zomin als verslagen van psychologen of de dienst psychiatrie.

Prof. dr. Johan Van Eldere, hoofdgeneesheer UZ Leuven: “Het online beschikbaar stellen van patiëntendossiers is een mooi voorbeeld van patient empowerment, een belangrijk thema in ons streven naar efficiëntere gezondheidszorg. Patiënten nemen zelf het stuur in handen bij hun ziekte en zorgproces. Tijdens een consultatie bij de arts krijg je vaak veel info te verwerken: die kun je op eigen tempo thuis online nalezen. Een beter geïnformeerde patiënt heeft een beter ziekte-inzicht en zal zich beter aan zijn behandeling houden. Arts en patiënt worden gelijkwaardige partners die samenwerken aan de best mogelijke therapie.”

Digitale gezondheidszorg

De mogelijkheid om transparant en makkelijk een patiëntendossier te kunnen opvragen, is een belangrijk item voor minister Maggie De Block, die werk wil maken van digitale technologieën in de gezondheidszorg. Daarnaast past het binnen de Europese regelgeving General Data Protection Regulation, die voorschrijft dat mensen moeten kunnen zien wat er over hen bekend is in een dossier bij bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen of in andere databases. Ook de Belgische commissie ‘Rechten voor de patiënt’ vermeldt expliciet dat mensen hun medisch dossier bij voorkeur elektronisch moeten kunnen inkijken. Tegen mei 2018 moet iedereen zich in regel stellen met die wetgeving.

Prof. dr. Bart Van den Bosch, CIO in UZ Leuven: “Voor België is het een primeur om een patiëntendossier zo breed elektronisch open te stellen. UZ Leuven, AZ Diest en AZ Groeninge beginnen er als eerste mee, de andere nexuzhealth-ziekenhuizen kunnen volgen op hun eigen tempo. We zien bij ziekenhuizen in het buitenland dat hun ervaring positief is: de vragen van patiënten worden interessanter en de patiënt wordt zelf een gemotiveerde partner in zijn genezingsproces. Voor onze artsen en andere zorgverleners is het belangrijk te beseffen dat een patiënt voortaan op een meer directe manier meeleest in zijn dossier.”

Contacteer ons
AZ Groeninge communicatie
AZ Groeninge communicatie
Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven