Skip to Content

Universitaire ziekenhuizen hanteren dezelfde ethische richtlijn voor medisch handelen in mogelijke crisistoestand

Ethische gedragscode voor zorgverleners intensieve is klaar

Door de crisissituatie met COVID-19 en gemotiveerd door de schrijnende verhalen in Italiaanse ziekenhuizen, besloot de ethische commissie van UZ Leuven om een duidelijke leidraad te maken voor mocht het in ons land ooit zover komen dat er moeilijke ethische keuzes gemaakt moeten worden. Alle Belgische universitaire ziekenhuizen zullen dezelfde principes volgen. 

De COVID-19-epidemie kan de komende weken leiden tot een stijgende toename van het aantal patiënten op intensieve zorg en een tekort aan capaciteit in de ziekenhuizen. Ziekenhuizen in België werken op dit moment dag en nacht om doemscenario’s zoals in Italië, waarbij er door een tekort aan bedden op intensieve zorg moet besloten worden welke mensen nog kunnen behandeld worden en welke niet, te voorkomen. Momenteel zijn er in de ziekenhuizen in België voldoende bedden op intensieve en werkt men met man en macht aan het voorzien van voldoende beschermend medisch materiaal.

Het behoort tot de taak van een universitair ziekenhuis om ook op langere termijn te denken en een adviserende rol te spelen op medisch en ethisch vlak. In de ethische commissie van een ziekenhuis worden dagelijks delicate ethische kwesties over leven en dood besproken.

Door de crisissituatie met COVID-19 en gemotiveerd door de schrijnende verhalen in Italiaanse ziekenhuizen, besloot de ethische commissie van UZ Leuven om een duidelijke leidraad te maken voor mocht het in ons land ooit zover komen dat er moeilijke ethische keuzes gemaakt moeten worden. Op basis van reflecties van de leden van de ethische commissie en een wetenschappelijk onderbouwde inschattting van de gevolgen kwam een gedragscode tot stand voor het medische beleid op het vlak van de huidige crisisomstandigheden. De tekst werd al nagelezen door al de universitaire ziekenhuizen in België, die lieten weten dat ze zich achter de principes kunnen scharen.

Prof. dr. Martin Hiele, voorzitter van de ethische commissie UZ Leuven: “Het is een tekst waarvan we hopen dat we hem nooit moeten gebruiken. We geloven erin dat we klaar zijn voor deze pandemie en dat we met alle ziekenhuizen samen deze crisis aankunnen. Maar voor zorgverleners kan het geruststellend zijn dat wij hier in eer en geweten al over nagedacht hebben en dat zij op onze leidraad kunnen steunen als ze op een dag concrete moeilijke beslissingen moeten nemen.”

 

 

 

 

Contacteer ons
communicatie UZ Leuven UZ Leuven
communicatie UZ Leuven UZ Leuven
Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven