UZ Leuven behaalt opnieuw JCI-label voor academisch ziekenhuis

Auditors spraken ook veel met patiênten

UZ Leuven heeft voor de derde keer de JCI-accreditatie behaald, een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen dat voor drie jaar geldig blijft. In vergelijking met de vorige edities spraken de JCI-auditors meer met patiënten en gingen ze na in welke mate de kwaliteitscultuur leeft op de werkvloer. Voor de eerste keer kreeg ook het transplantatiecentrum een volledige audit. UZ Leuven was 6 jaar geleden het eerste ziekenhuis in België dat het JCI-label behaalde. 

De internationale organisatie Joint Commission International (JCI) legt normen vast voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Voorbeelden zijn de checklist van de chirurg in het operatiekwartier, de info die een patiënt krijgt over zijn ziekte of hoe medewerkers in het ziekenhuis omgaan met het patiëntendossier. UZ Leuven kreeg begin juni voor de derde keer de JCI-auditors gedurende een week over de vloer en behaalde opnieuw het label. JCI reikt verschillende soorten accreditaties uit: UZ Leuven behaalde de accreditatie voor een academisch centrum, wat betekent dat ook klinisch onderzoek en de opleiding van artsen worden beoordeeld.

Uitdaging

JCI actualiseert en verfijnt regelmatig de standaarden: het blijft elke keer een uitdaging om aan de strenge eisen van het label te beantwoorden. Bij het bezoek van 2016 keek men specifiek naar de kwaliteitscultuur op de werkvloer, zowel bij medische als niet-medische diensten: Welke verbeterprojecten of veiligheidsprocessen werden de afgelopen jaren opgestart? Hoe worden projecten opgevolgd? Krijgt iedereen de kans om daaraan bij te dragen? Nieuw bij deze editie was ook de specifieke audit van het transplantatiecentrum.

Patiënt centraal

Ten opzichte van de vorige edities spraken de auditors meer met patiënten: de accreditatie draait uiteindelijk om goede patiëntenzorg in alle facetten. Het viel hen op dat alle geïnterviewde patiënten bijzonder tevreden waren over de geboden kwaliteit. Het JCI-label bevestigt dat UZ Leuven ononderbroken zijn focus richt op kwalitatieve patiëntenzorg.

Prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven: “De JCI-auditors vonden het ook opmerkelijk dat onze medewerkers het accreditatiebezoek niet als een controle zagen, maar als een gelegenheid om te laten zien hoe groot hun beroepstrots en inzet is. We mogen terecht fier zijn.”

Over UZ Leuven

Al meer dan tachtig jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit en aandacht voor de mens achter de patiënt zijn daarbij kernwaarden. Met 1.764 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis in België: bijna 10.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor veilige, kwalitatieve en menselijke patiëntenzorg. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van hooggespecialiseerde patiëntenzorg, innovatief onderzoek en academisch onderwijs. 

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven