UZ Leuven en Trefpunt Zelfhulp vzw engageren zich voor meer zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

Samen sterk in zorg

Op 23 april gaven UZ Leuven en Trefpunt Zelfhulp vzw de aftrap voor het project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ in UZ Leuven. Het doel van het project is meer samenwerkingen tussen ziekenhuizen en patiëntenverenigingen te stimuleren. Op 23 april werd een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend en werd het project toegelicht voor patiëntenverenigingen en ziekenhuismedewerkers.

Een nauwere samenwerking tussen ziekenhuizen en patiëntenverenigingen heeft tal van voordelen voor beide partijen. Patiëntenverenigingen willen graag met ziekenhuizen samenwerken om zich bekend te maken, nieuwe leden aan te trekken of  de ziekenhuizen beter te informeren over wat patiënten belangrijk vinden.

Ziekenhuizen willen op hun beurt patiëntenverenigingen betrekken bij de zorg die ze leveren. Ze willen horen hoe die zorg nog beter kan en ze willen van ervaringen van patiënten leren en hun standpunt leren kennen.

Patiëntenverenigingen in UZ Leuven

Met het project 'zelfhulpvriendelijk UZ Leuven' wil UZ Leuven nieuwe partnerschappen met patiëntenverenigingen aangaan en bestaande samenwerkingen verankeren. Die structurele samenwerking is een bevestiging en een versterking van een lange traditie van samenwerking met patiëntenverenigingen in UZ Leuven. Het ziekenhuis steunt al jarenlang initiatieven waarbij zorgprofessionals en patiëntenverenigingen samenwerken aan een optimale zorg.

Aftrap project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’

Een vijftigtal verenigingen waren vertegenwoordigd op de startbijeenkomst. Minstens evenveel ziekenhuismedewerkers namen deel aan dit event. 

Op het programma

  • Ondertekening van een intentieverklaring tot samenwerking door prof. dr. Wim Robberecht (gedelegeerd bestuurder UZ Leuven) en prof. dr. Koen Matthijs (voorzitter Trefpunt Zelfhulp vzw)
  • Getuigenissen van patiëntenverenigingen (voor patiënten met hart- en longtransplantatie, levertransplantatie en laryngectomie) en zorgverleners over bestaande samenwerkingen in het ziekenhuis. Wat hebben verenigingen te bieden voor patiënten, hun naasten en voor ziekenhuismedewerkers? Waarom investeren artsen en ziekenhuismedewerkers in de samenwerking met verenigingen? Hoe kadert dat in meer inspraak van de patiënt en patiëntgericht werken in het ziekenhuis?
  • Toelichting van het project ‘zelfhulpvriendelijk UZ Leuven’: Peter Gielen, medewerker van Trefpunt Zelfhulp vzw, legde uit hoe het project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ werkt, waartoe UZ Leuven zich engageert in de samenwerking met patiëntenverenigingen en wat de meerwaarde voor zorgprofessionals en -gebruikers is.
  • Praktische informatie: Elke Lagae, hoofd van de sociale dienst van UZ Leuven en aanspreekpunt voor patiëntenverenigingen, en Laura Jacobs, medewerker Patient Centered Care van de dienst kwaliteit, verduidelijkte hoe patiëntenverenigingen aan dit project kunnen deelnemen aan de hand van een stappenplan.
Over UZ Leuven

Al meer dan tachtig jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit en aandacht voor de mens achter de patiënt zijn daarbij kernwaarden. Met 1.764 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis in België: bijna 10.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor veilige, kwalitatieve en menselijke patiëntenzorg. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van hooggespecialiseerde patiëntenzorg, innovatief onderzoek en academisch onderwijs. 

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven