Skip to Content

UZ Leuven opent nieuw gebouw 'Vrouw, kind en erfelijkheid' officieel

Uitzonderlijke architectuur zorgt voor geïntegreerd traject voor de patiënt en diepgaande samenwerking tussen disciplines

UZ Leuven opent op vrijdagavond 3 mei officieel het gloednieuwe gebouw 'Vrouw, kind en erfelijkheid'. Op een oppervlakte van 38.000 m² herbergt het pand vijf medische diensten: kindergeneeskunde, gynaecologie en verloskunde, één raadpleging menselijke erfelijkheid (genetica), één hospitalisatieafdeling urologie en één hospitalisatieafdeling neonatologie. Het gebouw brengt zorg voor kinderen en vrouwen en de raadplegingen rond erfelijkheid samen, klaar voor de geneeskunde van vandaag én de toekomst.

Het ontwerp van de nieuwbouw was een gelegenheid om de werking van de diensten te herbekijken. Dat resulteerde in een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende disciplines in een bijzonder concept. Het nieuwe gebouw laat toe om hoogtechnologische zorg en vernieuwende geneeskunde te bieden, terwijl de patiënt wint aan comfort, veiligheid en geborgenheid.

Door het groeiende aantal complexe pathologieën en behandelingen, is ook de zorg complexer geworden. De nood aan diepgaande samenwerking met andere disciplines groeit alsmaar. De nieuwe architectuur biedt daarvoor nu de juiste omgeving. Enkele nieuwigheden:

 • UZ Leuven beschikt in het nieuwe gebouw over een geavanceerd bevallingskwartier met operatiezalen. De afdeling is uitgebouwd met een zone voor laagrisicobevallingen, hoogrisicobevallingen en twee hightech-operatiezalen voor keizersnedes en foetale chirurgie.
  In cijfers: 39.718 raadplegingen en 6.043 ziekenhuisopnames gynaecologie en verloskunde in 2018
  2.292 bevallingen in 2018
  200 foetale ingrepen in 2018
 • De materniteit, intensieve neonatologie en neonatologie liggen in de nabijheid van het bevallingskwartier en zijn snel bereikbaar. Dat heeft een direct voordeel voor de acute zorg in het kader van hoogrisicoverloskunde. Voor baby’s op neonatale zorgen bestaat de mogelijkheid van rooming-in: wanneer de mama niet meer is opgenomen in het ziekenhuis, maar de baby nog nood heeft aan verdere opvolging en verzorging, kunnen de ouders overnachten bij hun baby. Ook op de materniteit is er ruimte voor speciale zorgnoden. Er zijn drie moeder-kindkamers, waar de mama kan verblijven samen met haar baby die extra zorg nodig heeft.
 • De samenwerking tussen erfelijkheid, gynaecologie-verloskunde en kindergeneeskunde bestaat al lang. Door de consultaties in de nieuwe architectuur dichter bij elkaar te brengen, komt die intensieve samenwerking nu ook structureel tot uiting. Dat schept automatisch en spontaan interactie tussen de disciplines. Specialisten kunnen samen advies geven.
  In cijfers: 11.179 raadplegingen menselijke erfelijkheid per jaar door artsen, psychologen, orthopedagogen en genetic counselors
 • Dankzij de nieuwe inrichting van de patiëntenkamers op de hospitalisatieafdelingen van kindergeneeskunde kunnen kinderen in functie van hun pathologie samengebracht worden. De kamers zijn immers geschikt om zorg te verlenen aan zowel zuigelingen als tieners en dat door alle medewerkers die deskundig zijn in die bepaalde aandoening.
  In cijfers:
  5.937 ziekenhuisopnames en
  34.892 raadplegingen kindergeneeskunde in 2018
  5 hospitalisatieafdelingen kindergeneeskunde, 119 bedden
  97 eenpersoonskamers kindergeneeskunde, waarvan 13 isolatiekamers en 11 tweepersoonskamers
  Rooming-infaciliteiten op alle kamers, inclusief maaltijden
 • De ziekenhuisschool ligt in de nabijheid van de hospitalisatieafdelingen van kindergeneeskunde (en in de toekomst ook van kinderpsychiatrie). Een brug verbindt de aanpalende gebouwen: zo verlaat het kind de afdeling en heeft het echt het gevoel dat het naar school gaat.
  In cijfers:
  1.000 leerlingen krijgen per jaar les in de ziekenhuisschool.
  Dagelijks zijn er 120 leerlingen aanwezig
  .

  48 personeelsleden
 • Bekkenbodemaandoeningen, fertiliteit en goedaardige gynaecologische aandoeningen zijn verenigd op één hospitalisatieafdeling. Dat zorgt voor interdisciplinaire samenwerking en een geïntegreerd zorgtraject voor de patient. 
  In cijfers:
  1 op de 4 urologische ingrepen vindt plaats bij vrouwen. 789 vrouwen ondergingen in 2018 een urologische ingreep in het dagziekenhuis of via hospitalisatie.
  501 hospitalisaties voor gynaecologie, waarvan 300 voor een gynaecologische chirurgische ingreep.
  Voor fertiliteit bestaat de patiëntenpopulatie op deze afdeling voornamelijk uit endometriosepatiënten. In 2018 zijn er 198 multidisciplinaire ingrepen uitgevoerd in samenwerking met abdominale heelkunde en urologie.
 • Het gebouw beschikt over ruime en lichte patiëntenkamers op elke afdeling, waar niet alleen ingezet wordt op kwalitatieve zorg, maar ook op rust, veiligheid en comfort voor de patiënt. Naast hoogstaande medische, verpleegkundige en paramedische zorg dragen ook die elementen bij aan het herstel van de patiënt. Ziekte gaat immers gepaard met stress. Tijdens een opname zijn rust en comfort belangrijk om meer veerkracht te krijgen in die periode van stress. Ruimte en licht kunnen het genezingsproces bevorderen.

Op vrijdagavond vindt een officieel inhuldigingsmoment plaats. Het programma kunt u in de pdf als bijlage bekijken.

 

 

 

Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven