Verdubbeling van het aantal hartfalenpatiënten tegen 2040

UZ Leuven roept de Belgische overheid op om de financiering van hartfalenzorg te optimaliseren

Hartfalen treft in totaal ongeveer 230 000 Belgen. Iedere dag worden circa 40 nieuwe gevallen ontdekt. Door de vergrijzing, een toename van risicofactoren en een verbeterde prognose van cardiovasculaire problemen, zal dat aantal nog toenemen. Tegen 2040 zou het aantal patiënten met hartfalen kunnen verdubbelen tot meer dan 400 000 patiënten. De dienst hart- en vaatziekten van UZ Leuven geeft daarom op 5 mei, de internationale dag van hartfalen, meer informatie over de aandoening en roept de Belgische overheid op om de financiering van hartfalenzorg te optimaliseren.

Preventie

Hartfalen is een chronische, progressieve aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed rondpompt om alle organen en weefsels van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. Vooral personen vanaf 65 jaar worden door hartfalen getroffen. Toch zijn patiënten met hartfalen alsmaar jonger: het aantal patiënten jonger dan 51 jaar is gestegen van 3% naar 6%. Hartfalen kan leiden tot een verlaagde zelfredzaamheid en een verhoogde kans op opname in een verzorgingsinstelling. Bij 65-plussers is hartfalen zelfs één van de meest voorkomende oorzaken van hospitalisatie en overlijden. Eén op de vijf volwassenen loopt risico om hartfalen te ontwikkelen. Toch weet slechts één op de vier Belgen wat hartfalen is en kan slechts één op de tien de risicofactoren opnoemen. Daarom zet de dienst hart- en vaatziekten van UZ Leuven op 5 mei hartfalen en de preventie ervan in de kijker.

Charter voor hartfalen

Een patiënt met hartfalen wordt gemiddeld twee keer per jaar in het ziekenhuis opgenomen; één op de vier patiënten moet binnen de maand na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen worden en één op de drie patiënten overlijdt binnen het jaar. De morbiditeit en mortaliteit bij hartfalen blijft hoog. De cijfers zijn vergelijkbaar en zelfs hoger dan bij de meeste kankers. Hartfalen, bijgenaamd ‘de kanker van de cardiologie’, is niet alleen een belangrijke oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte, maar brengt ook een economische uitdaging voor de gezondheidszorg met zich mee. UZ Leuven doet dan ook een oproep aan de Belgische overheid om zich te buigen over de optimalisatie van preventie, screening, diagnose, behandeling en financiering van de middelen die nodig zijn om de hartfalenzorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Aan de infostand in UZ Leuven is er de mogelijkheid om deze vraag te steunen en het charter te tekenen. Ook het onderzoek naar hart- en vaatziekten aan UZ Leuven en KU Leuven kan ondersteund worden via een donatie aan het Healthy Heart Fund.

Over hartfalen

Hartfalen kan verschillende oorzaken hebben: vernauwingen van de kransslagaders, aantasting van de hartkleppen, hartritmestoornissen en aantasting van de hartspier zelf. In het beginstadium blijft hartfalen vaak onopgemerkt, maar naarmate de aandoening evolueert, treden er klachten op zoals bijvoorbeeld kortademigheid, gezwollen enkels en voeten en vermoeidheid. Daardoor daalt de levenskwaliteit aanzienlijk.

Pers van harte welkom

Ook de pers is welkom op de infostand of voor een interview met een van de medewerkers van de dienst hart- en vaatziekten van UZ Leuven.

  • vrijdag 5 mei 2017, van 11 uur tot 15.30 uur
  • platform ontvangsthal, UZ Leuven campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
Contacteer ons
Over UZ Leuven

Al meer dan tachtig jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit en aandacht voor de mens achter de patiënt zijn daarbij kernwaarden. Met 1.764 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis in België: bijna 10.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor veilige, kwalitatieve en menselijke patiëntenzorg. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van hooggespecialiseerde patiëntenzorg, innovatief onderzoek en academisch onderwijs. 

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven