Skip to Content

Ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant krijgt de naam Plexus

Nieuw ziekenhuisnetwerk ondertekent juridische statuten

Op vrijdag 20 december ondertekenden RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven de statuten van een nieuw ziekenhuisnetwerk. Dat krijgt de naam Plexus, een medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat het ziekenhuisnetwerk wil zijn

Uiterlijk op 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis lid zijn van een ziekenhuisnetwerk. De overheid wil daarmee de samenwerking tussen de ziekenhuizen vooral met betrekking tot basisspecialistische zorg stimuleren. Vanuit dat perspectief ondertekenen de vier ziekenhuizen hun samenwerking als locoregionaal ziekenhuisnetwerk. 

De langetermijnvisie van het netwerk en de gemeenschappelijke identiteit krijgen verder vorm, met behoud van de eigenheid van elk van de vier deelnemende ziekenhuizen. “Samenwerking, maar met behoud van de eigen autonomie”, zo verzekert de voorzitter van het netwerk, Jo Vandeurzen. De focus van het netwerk ligt op het aanbieden en bewaken van kwaliteitsvolle zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt staat. Belangrijk daarbij is de continuïteit van zorg tussen de verschillende zorgpartners. 

Knooppunt van zorg

De naam die het netwerk heeft gekozen, Plexus, verwijst naar zo’n knooppunt van kwalitatieve zorg. Plexus is de medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. Als naam voor het nieuwe netwerk staat Plexus symbool voor een samenwerking waarin de vier ziekenhuizen elk hun eigen plaats krijgen. Bedoeling is een sterk netwerk uit te bouwen waarin visie, inspiratie, respect, kennis en technologie kernbegrippen zijn. 

Jo Vandeurzen: “Elk van de vier ziekenhuizen heeft de ambitie om een schakel te zijn in dit geïntegreerde knooppunt van zorg. Als Plexus willen ze samen stappen zetten voor de zorg van morgen.”

Contacteer ons
Communicatie UZ Leuven
Communicatie UZ Leuven
Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven