Skip to Content

Zwangere vrouwen krijgen voortaan dezelfde zwangerschapsbegeleiding

Zorgpartners Oost-Brabant starten met eerste volledig geïntegreerd prenataal zorgpad in Vlaanderen

Op 1 november start de regio Leuven-Diest-Tienen als eerste in Vlaanderen met een vast zorgtraject voor alle zwangere vrouwen met een laagrisicozwangerschap. Bedoeling is om voortaan dubbele, tegenstrijdige of onvoldoende informatie te vermijden voor wie zwanger is. De nauwe samenwerking tussen huisartsen, Kind en Gezin, vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen is een belangrijke stap in de organisatie van de zwangerschapszorg. Vooral psychosociaal kwetsbare vrouwen krijgen hiermee betere kansen voor hun kind.

Zwangere vrouwen zien vaak door de bomen het bos niet meer in het ruime aanbod van consultaties en adviezen. Daarom hebben de zorgpartners in Oost-Brabant de handen in elkaar geslagen om versnipperde zorg in de toekomst te vermijden. Het Expertisecentrum De Bakermat ontwikkelde samen met het Plexus-ziekenhuisnetwerk (Leuven – Tienen – Diest), Kind en Gezin, huisartsen en vroedvrouwen een nieuw geïntegreerd prenataal zorgpad. Vanaf maandag 1 november zal het nieuwe traject van start gaan.

Tot op vandaag werkten zorgverstrekkers vaak naast elkaar. Sommige zwangere vrouwen, vooral de meest kwetsbare, kregen daardoor veel te weinig zorg. Andere toekomstige moeders kregen dan weer te veel zorg. Dankzij het nieuwe zorgpad behoort dubbele, tegenstrijdige of onvoldoende informatie tot het verleden. Consultaties en adviezen worden op elkaar afgestemd, zodat er met minder consultaties toch een betere zorg mogelijk is.

Lies Versavel, coördinator Expertisecentrum De Bakermat: “Vanaf nu zullen alle zwangere vrouwen in onze regio dezelfde kwalitatieve zorg krijgen, altijd met respect voor hun eigen keuzes. Er komt één gezamenlijke informatiefolder voor alle zwangeren, waar en bij wie ze hun traject ook starten.”

Coaching voor kwetsbare vrouwen

Doordat alle zorgverstrekkers intensiever met elkaar zullen samenwerken en eenduidig communiceren, van bij het begin van de zwangerschap tot na de geboorte, hebben toekomstige ouders de garantie dat ze de best mogelijke zorg krijgen. De toekomstige moeders worden op medisch vlak optimaal opgevolgd en krijgen alle nodige informatie en ondersteuning ter voorbereiding van de geboorte en tijdens de hele postnatale periode en het ouderschap. Het zwangerschapstraject is duidelijk voor iedereen: alle zorgverstrekkers stemmen hun aandeel op elkaar af. Vooral voor zwangere vrouwen in een psychosociaal kwetsbare situatie is het nieuwe zorgpad een grote meerwaarde: zij krijgen van bij het begin van de zwangerschap een aangepaste ondersteuning en coaching, zodat ook hun kind bij de start van het leven de best mogelijke kansen krijgt.

Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding : “De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van onze kinderen. Daarom is het noodzakelijk om gezinnen van bij het begin van een zwangerschap te ondersteunen bij hun zorgvragen. Het belang van geïntegreerde zorgpaden is ontzettend groot: zo kunnen we gezondheid en welzijn met elkaar verbinden.”

Pionier

Ook voor huisartsen en vroedvrouwen is het nieuwe zorgpad een meerwaarde: zij worden vanaf nu betrokken bij elke zwangerschap en zullen intensiever samenwerken en communiceren met gynaecologen en kinderartsen. Zo zal elke zorgverstrekker optimaal kunnen rekenen op de aanvullende expertise van een collega.

Het is de eerste keer in Vlaanderen en in België dat dergelijk zorgtraject concreet wordt uitgewerkt. In sommige regio’s bestaan al afspraken over de medische onderzoeken, maar dit nieuwe traject bundelt zowel medische zorg als eenduidige informatie en ondersteuning. Bedoeling is dat de regio Oost-Brabant ook haar kennis en ervaring zal delen met andere regio’s die willen inzetten op de organisatie van de zorg voor en na de geboorte. De regio Oost-Brabant was al pionier voor het pilootproject KIK (Kort in Kraamkliniek), waarbij zwangere vrouwen na de geboorte vroeger het ziekenhuis verlaten. Ondertussen is die manier van werken ingeburgerd in de meeste regio’s in Vlaanderen. De partners van dit nieuwe zorgpad hopen op een financiële erkenning van de overheid. 

Voorstelling nieuw zorgpad op 29-10-2021

Het nieuwe zorgpad wordt gepresenteerd op 29 oktober op een symposium, in aanwezigheid van minister Wouter Beke en minister Frank Vandenbroucke. Dit symposium is de kick-off voor de implementatie van een geïntegreerd perinataal zorgpad bij laag-risicozwangerschappen in de regio Leuven-Tienen-Diest. Het kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen alle zorgpartners uit de regio, waaronder De Bakermat, UZ Leuven, Heilig Hart Leuven, RZ Tienen, AZ Diest, Vlaamse Beroepsorganisatie van vroedvrouwen, Kring Huisartsen Oost-Brabant, Huisartsenkring Zuid-Oost-Hageland, Kind en Gezin, Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, Zorgzaam Leuven en Verbonden in ZOHrg.

Contacteer ons
Lies Versavel projectcoördinator De Bakermat
Lies Versavel projectcoördinator De Bakermat
Over UZ Leuven

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat. Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoogstaande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven